"Op aarde zoals het in de hemel is!"

De tekst die Maarten Luther zo aan het denken zette en die 500 jaar geleden een enorme reformatie heeft ingezet, staat in Romeinen 1:17.
“Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard,
uit geloof tót geloof,
zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven.”

Ik nodig je van harte uit de boodschap die ik hierover gaf afgelopen zondag, te beluisteren. Luther was uiterst gefrustreerd, omdat hij in dit vers las dat hij moest presteren, dat hij rechtvaardigheid moest tonen. Hij voelde zich hopeloos falen in de liefde naar God en naar de medemens.

Totdat de bliksem insloeg… en hij het vers begreep. Hij begon ineens te zien hoe Gods trouw naar ons, Gods geloof in ons, ons uitdaagt om te reageren met geloof. Geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Het is het werk van Jezus dat ons rechtvaardigt. Die rechtvaardiging ontvangen we door ons hart ervoor open te zetten. Dat is wat geloof doet, je hart openen voor in dit geval de waarheid. In je hart groeit dat zaad verder en zal, volgens de gelijkenis van de zaaier, vrucht dragen in volharding.

In de serie Karakter van God: Rechtvaardigheid

Beluister door hier te klikken op de foto. Ik ben zelf zo bemoedigd door deze boodschap. Echt. wat is God fenomenaal goed.
Hij is zo trouw, zoals Paulus in Filipenzen schrijft, dat hij zijn werk aan ons tot het einde toe zal afmaken.

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: