"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Karakter – God is goed

Karakter van God: Gods goedheid, God is altijd goed

In de serie karakter van God, ofwel de vrucht van de Heilige Geest die in ons is, spreekt Paul over ‘goedheid’. God is altijd goed. We kijken naar wat dat betekent, we kijken naar de zondvloed (hoe kan dat nou bij een goede God passen?). We kijken naar Jezus en uiteindelijk kijken we naar die vrucht in ons. Hoe kan die vrucht in ons groeien.

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: