"Op aarde zoals het in de hemel is!"

20170924 Karakter – God is overwinnend geloof

Vanuit Johannes 6 en 1 Johannes 5:1-5 laat Paul zien hoe we kunnen inpluggen in het geloof VAN God. Wat de wereld heeft overwonnen is

  1. ons geloof in Jezus als degene die alles volbracht heeft en nu werkt (de daden van Christus)
  2. ons geloof in de identiteit van Jezus: Hij is de Zoon van God, die kwam als mens.

We geloven dus in Hem.

Galaten 5:22 en 1 Cor. 12 laten de unieke combinatie zien van een deel van de vrucht, GELOOF, en de gave GELOOF. We geloven ook IN hem, in die zin dat we IN hem zijn en met hem, met zijn GELOOF de bergen verzetten en tegen situaties om ons heen spreken. Mark 11:22-24

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: