"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Bovennatuurlijke realiteit van Gods Koninkrijk

Met veel teksten uit Oude en Nieuwe Testament laat Paul zien dat veel ervaringen die mensen hebben met de Heilige Geest en met de Bovennatuurlijke realiteit van Gods Koninkrijk, puur Bijbels zijn. Hij legt ook basis voor het begrip waarom dit gebeurt en waarom het nodig is.

Het is gelijk ook een goede voorbereiding voor ons geweldige weekend met Nigel en Debbie Desmond.

Klik hier voor meer info daarover (18-20 mei 2018).

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: