"Op aarde zoals het in de hemel is!"

20180408 Gods goedheid in de zondvloed

Zovelen geloven dat God goed is, maar hebben ook weer bedenkingen bij teksten, of ook bij gebeurtenissen in de geschiedenis die ze onbegrijpelijk vinden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld vol overgave geloven en weten dat God door en door goed is, terwijl hij wel een zondvloed heeft gegeven?

Wij hebben geleerd om onze belijdenis altijd te laten zijn dat God altijd goed is, ondanks ervaringen of vragen uit de Bijbel of het leven. waarom? Omdat het de waarheid is. Maar dat betekent niet dat we niet mogen zoeken naar antwoorden om op te bouwen. Of moet ik zeggen om af te breken… het verkeerde, verwrongen beeld van God moet worden afgebroken. Zodat we zijn gezicht zoals het is weer gaan zien.

Er zijn prachtige inzichten, Bijbels, over de zondvloed, die ineens alles weer terug in het juiste perspectief zetten.

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: