"Op aarde zoals het in de hemel is!"

180916 Gods wonderen en het mysterie

Als je gelooft in de bovennatuurlijke realiteit van Gods Koninkrijk op aarde, zul je twee dingen zeker meemaken: ja zult wonderen zien, vroeger of later, en je zult het mysterie van niet-doorbraken moeten aanvaarden. Dat mysterie is het spanningsveld van wéten dat God iets beloofd heeft, genezing, voorziening, herstel van een relatie… maar het gebeurt niet.

​De grootste teleurstelling, mysterie, is wel als je bidt voor iemand die ernstig ziek is, iedereen heeft geloof, er wordt gevast… en uiteindelijk overlijdt de persoon. God zij dank is die persoon op de veiligste en mooiste plaats in het bestaan: de hemel, bij God. Maar dat is niet waarvoor we gebeden hebben, en waar de zieke voor geloofd heeft, en er is groot verdriet.

​Naar aanleiding van een gebeurtenis heb ik hier afgelopen zondag over gesproken. Eerlijk. Reëel. Er is een keuze te maken. Eeuwen geleden is er ook ergens een keuze gemaakt en heeft theologie hierover een dramatische wending gegeven. Er werd besloten om niet meer te geloven in die bovennatuurlijke realiteit van God, en gewoon te bidden en het aan God over te laten of er wel of niet iets gebeurt. Met die beslissing raak je in elk geval wel het genoemde mysterie, spanningsveld kwijt. De pijn van verlies is niet minder, maar je hoeft nu niet te leven met die vraag. De verantwoording ligt dan gewoon bij God en ik heb zelf geen enkele geloofsverantwoording.

Welke positie u ook heeft. Welke situatie er ook speelt. Wat voor pijn en teleurstelling er ook in jouw leven is, er is één duidelijk antwoord dat altijd blijft bestaan en overal een oplossing biedt:
“God houdt zoveel van jou, dat Hij zijn Zoon voor jou gegeven heeft…zodat je eeuwig leven hebt.” (Joh. 3:16) en “de vrede van God, die alle verstand en begrip te boven gaat, zal u harten en gedachten bewaken (en vullen) in (en door) Jezus Christus… en de God van de vrede zal met u zijn.” (naar Fil. 4:7,9) Altijd, ook in de pijn. Ook als je boos bent of teleurgesteld.

​Mag ik je uitnodigen te luisteren naar mijn poging om hier iets zinvols over te zeggen (de preek)?

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: