Verplaatst naar 21 mei

'Ontdek je bestemming'

Paul en Annick Rooda met Jaap en Astrid Feddes

Jaap en Astrid Feddes

Het is een eer om samen met deze man en vrouw van God een nieuwe dagschool te organiseren.
Jaap en Astrid Feddes zijn al vele jaren actief in Nederland, maar ook België, Pakistan en diverse andere landen. Astrid heeft Destined to
Reign opgericht, een bediening voor vrouwen. In Nederland kwamen daar meer dan 1000 vrouwen naar toe. Astrid heeft ook een
krachtig boek geschreven: ‘Welkom aan Boord’. Samen hebben ze de passie om God’s Koninkrijk te bouwen, zodat het aanbreekt met kracht!

Voor meer info over hun prachtige werk: www.destinedtoreign.nl

Trainingsdag in Genk: ‘Ontdek je bestemming’

Er is een gevaar van passiviteit bij de Christenen, het Lichaam van Jezus.

De tegenstander van God gebruikte dat wapen al deze eeuwen tot nu toe voortdurend.

Maar juist nu is het absoluut de tijd om actief te zijn in de oogst, om mee te bouwen aan de verbreiding, uitbreiding van God’s Koninkrijk. De oogst moet binnen gehaald worden, en genezen en gediscipeld worden. Christenen hebben ook genezing nodig. Transformatie is nodig in de maatschappij.

God is de God van de Hoop. Hij heeft het plan en hij stopt niet. En jij?

GAAF!!! JIJ OOK NIET!!!

Maar dan heb je wellicht de vraag: wat is mijn bestemming? Wat wil God dat ik doe, juist in deze tijd? Waar is mijn plaats precies in het Lichaam en hoe kan ik effectief zijn? Kan dat in vreugde en voldoening?

Deze school, met Destined to Reign, Jaap en Astrid Feddes, en met ons, Alive and Well Scholen, Paul en Annick Rooda is absoluut voor jou. ‘For such a time as this’!

Het is tijd.

Het is nu!


Jesaja 60:2-3 (HSV)
“2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,
maar over u zal de HEERE opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan
en koningen naar de glans van uw dageraad.”

Ontdek je Bestemming (en wandel daarin)

Taal: Nederlands

Onderwerpen


God’s Droom (Jaap)

Ontdek je bestemming (Astrid)

Visie en Doelen (Astrid)

Hoop (Paul)

Vraag en Antwoord (Paul/Annick, Jaap/Astrid)

Hulpmiddelen

MP3-cd van de seminars is beschikbaar voor 5€ plus porto.

De video sessies worden beschikbaar gesteld voor de deelnemers, op United7.

Eventueel gebruikte Powerpoints worden beschikbaar gesteld via e-mail.

Koffie en thee.

Kosten

De kosten voor deze module € 20.

Hiernaast staat wat dit allemaal omvat.

Graag per bankoverschrijving betalen.
Info in de e-mail na inschrijving.

Tijden

Zaterdag 21 mei
10:00 – 10:30 Worship – Paul & Annick
10:30 – 12:00 God’s droom – Jaap
lunch
13:00 – 13:15 Worship
13:15 – 14:30 Ontdek je bestemming – Astrid
koffie / thee
14:45 – 15:00 Worship
15:00 – 16:15 Visie en doelen – Astrid
16:15 – 16:30 God van Hoop –  Paul
16:30 – 17:00 Vraag en Antwoord – allevier


Zaterdagavond
WELKOM ZONDER REGISTRATIE
(schooldeelnemers mogen stoel reserveren)
19:30-21:30
Worship Paul/Annick en band
Samenkomst – wonderen / genezingen / bemoediging – Paul
Afsluiting met bediening en gebed voor genezing –  allevier

Registr./locatie

Gebruik het formulier hieronder!

Gebouw Flikbergstraat 79
3600 Genk
Beautiful Belgium

Registratie 21 mei - ga d'r voor!

    Woonplaats (optioneel)