"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Paul Immanuel Rooda - 17 mei 2020

Gods Koninkrijk breekt baan met kracht

Dit is in een serie over de uitstorting van de Heilige Geest en de heerlijkheid van God. Gods Koninkrijk breekt baan met kracht. Zijn liefde zal miljoenen en miljoenen gaan bereiken. Gods oproep in deze tijd is dat Christenen met hem beginnen mee te bewegen. God werkt ook aan ons karakter? En jij? Volharding is nodig om te wandelen in het bovennatuurlijke van God. 2 Cor. 12:12. Daarover vertelt de doorn van Paulus: verdrukking, vervolging, benauwdheden: in volharding wonderen en tekenen en krachten doen. Geweldige tijden staan voor ons. Betalen wij onze prijs?

Van serie: "Heilige Geest en het Koninkrijk van God"

De Heilige Geest is zo belangrijk en Hij hoort onlosmakelijk bij het Koninkrijk van God. Openbaring hierover helpt ons te wandelen in gerechtigheid, vrede en vreugde. Hij is dynamiet kracht.

Meer berichten geassocieerd met "Identiteit/autoriteit"...

Powered by Series Engine

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: