"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Paul Immanuel Rooda - 1 maart 2020

Heilige Geest en je identiteit (1)

De vervulling met de Heilige Gees gebeurt niet vanzelf en toevallig. In de Bijbel zien we dat een spontane vervulling de uitzondering is. Hij komt op jouw uitnodiging. Bv op gebed, vraag, handoplegging. Verder is hij de Geest die ons brengt in onze oorspronkelijke identiteit in Jezus. Dit te gaan zien zet grote vrijmoedigheid vrij.

Bijbelreferenties: Efeze 1:4, Romeinen 8:14-16, Handelingen 19:1-8

Van serie: "Heilige Geest en het Koninkrijk van God"

De Heilige Geest is zo belangrijk en Hij hoort onlosmakelijk bij het Koninkrijk van God. Openbaring hierover helpt ons te wandelen in gerechtigheid, vrede en vreugde. Hij is dynamiet kracht.

Meer van "Heilige Geest en het Koninkrijk van God"

Powered by Series Engine

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: