"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Paul Immanuel Rooda - 22 september 2019

Jezus (1) - Volmaakt Mens op aarde

Jezus was volmaakt mens toen hij leefde op aarde, gedoopt in water (!), vervuld met de Heilige Geest. Maar zondigde nooit. Als mens, vol van de Geest, versloeg hij de duivel en het rijk van de duisternis en de dood. Waarom was zijn menszijn zo belangrijk?

Bijbelreferenties: Mattheüs 3:15-17

Van serie: "Jezus"

De identiteit van Jezus, vooral in de tijd dat hij op aarde leefde. Zijn grote daden en zijn karakter tijdens zijn leven op aarde en nu hij terug gezeten is in de hemel, bij de Vader

Meer berichten van Paul Immanuel Rooda...

Powered by Series Engine

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: