"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Paul Immanuel Rooda - 31 oktober 2021

Discipelschap

Mattheus 28:19 “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.” Jezus zegt niet: “maakt… gelovigen..” Hij zegt: “maakt… discipelen…” Wat is het verschil? Paul biedt een sterke tool aan die jou kan helpen andere mensen tot discipelen te maken.

Powered by Series Engine

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: