"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Paul Immanuel Rooda - 23 augustus 2020

Koninkrijk Manifest 2 - 1. Leven en denken vanuit het eeuwigheidsperspectief

We werken vanuit zeven belangrijke punten die God voor deze tijd heeft gegeven. Je kunt het overzicht daarvan terugvinden in het woord dat Paul Immanuel Rooda sprak op 2 augustus. Vandaag gaat hij in op punt 1... Leven en denken vanuit het eeuwigheidsperspectief, Gods perspectief. Het bovennatuurlijke hoort bij de Christen. Daarin ben je geboren als je tot geloof in Jezus komt en gedoopt bent in water en vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat dan? daar gaan we hier op in. Het geeft HOOP!! TOEKOMST!!

Van serie: "Koninkrijk Manifest"

Meer berichten geassocieerd met "Visie Missie"...

Powered by Series Engine

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: