"Op aarde zoals het in de hemel is!"

De Heer regeert ! de Heer geneest ! dat de aarde juicht…. Onze almachtige God deelt in genade gaven en giften uit, voortvloeiend uit Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid. Door de Heilige Geest gaf Hij me herstel van hernia op 2 februari 2014 tijdens de dienst van de Evangelische Gemeenschap in Leusden. Vanaf juni 2013 heb…

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or view, goof off, drink on the job, even spend the day in pajamas, and often meet to gossip or share ideas. On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually…

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: