"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Vandeweek las ik deze tekst: Romeinen 15:13 (HSV) “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” Onze Vader is de God van de hoop. Hoop is de kracht die in ons werkt…

Er is een verschil tussen waarheid en wat wij voor waar aannemen. Jezus is de Waarheid, de Heilige Geest is de Geest van de waarheid en het Woord is waarheid. Pijn, trauma’s, gebeurtenissen, emoties hebben een ‘mond’ en ‘spreken’ in ons. Gedachten, conclusies, indrukken. Daarna komt er een proces op gang dat dit tot een…

We hebben moed nodig. Moed betekent niet dat je geen angst hebt. Het betekent dat je weigert om de angst je te laten tegenhouden. Omdat de meeste mensen wel een zeker angst ervaren, bijvoorbeeld om te spreken, om voor iemand te bidden, om een bediening in de kerk te doen etc., denken ze dat ze niet moedig…

Klaagliederen 3:22-23 “Het is de goedertierenheid (liefdevolle goedheid) van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” Te midden van grote ellende schrijft Jeremia dit. Juda is in ballingschap weggevoerd, anderen zijn omgekomen en de tempel en de stad Jeruzalem liggen in…

Aan elke bevalling gaan weeën vooraf. En daaraan vooraf gaat de conceptie en de daarop volgende, voor een tijd onzichtbare, groei van het kind. ‘Ik doe iets nieuws, zegt God, nu schiet het op, zie je het niet? Kijk dan! Zie je het niet?’ (vrije weergave van de beroemde tekst in Jesaja). Die geboorte van…

Israel had God ernstig beledigd in Exodus 32 door een gouden kalf te maken en daaraan te gaan offeren. Simpel om daar nu 3500 jaar later naar te kijken en te wijzen met onze vingers (‘laat dat na’, zegt een schrijver). Het klopt dat het wel heel openlijk en radicaal afgoderij was. Maar hoe subtiel dienen…

God is uitbundig goed. Ik moedig je aan hem te blijven prijzen en te blijven danken voor al zijn goedheid en genade. Ik werd deze week bemoedigd door deze Psalmen: Psalms 4 (HSV) “8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed…

Afgelopen zondag spraken we over de discipelen en hoe makkelijk het bij hun was om te vergeten wat Jezus gedaan had. Jezus had twee keer, duizenden gevoed met slechts een paar broden en vissen, en de discipelen hadden erbij geholpen. Jezus betrok ze bij het uitvoeren van het wonder. Ze hadden ook een zit-staking kunnen…

De afgelopen weken zijn er verschillende jonge mensen tot geloof gekomen. Met hun is nu de taak van discipelen begonnen! Laten we nooit uit het oog verliezen dat het God gaat om mensen!! God is een God van liefde. Zijn hart is gepassioneerd om het verlorene te vinden en te redden… door de grote liefdesdaad…

Mocht u overwegen Halloween te vieren of zijdelings mee te doen door die leuke Pompoenen te versieren, of wellicht uw kinderen langs de deur te laten gaan of te verkleden; mag ik u aan het denken zetten?  🙂 Dit is wat de inmiddels overleden Anton LaVey, de oprichter van satanskerk zegt: “Ik ben blij dat Christelijke ouders…

Pagina 2 van 5
1 2 3 4 5
Page 2 of 5 1 2 3 4 5

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: