God verandert het in iets goeds

Jozef, de trouwe man van God. Jacob’s lievelingszoon, die ondanks al zijn lijden en de verwerping door zijn tien broers, en ondanks zijn slaven leven in Egypte, God trouw bleef. In karakter en geloof bleef hij wandelen om God in alles goed te vertegenwoordigen...

Bekering is noodzakelijk

Hoeveel wordt er nog gesproken over bekering? Bekering is noodzakelijk voor de ongelovigen die hun leven aan Jezus willen geven. Bekeren is een verandering van denken over zonde, en over gerechtigheid die Jezus aanbiedt. Bekeren is ook je dan vervolgens omdraaien en...

Looft de Heer

Vind jij het soms een uitdaging om, als je alleen bent, God te prijzen, te eren, de prachtige eigenschappen van zijn karakter te benoemen? Want rond om ons heen schreeuwt alles voortdurend om aandacht. Los nog van alle (extra) afleidingen die we zelf kiezen. Het boek...

Houd goede moed

Laat je niet gek maken! Laat je niets wijsmaken en geloof niet die gedachten die je aanklagen en proberen te laten geloven dat het niet veel voorstelt wat je doet. In Galaten 6 moedigt Paulus je aan om te volharden in het goeddoen, omdat je op Gods tijd vrucht zult...

Een moeilijke weg? oei!

De tekst op mijn telefoon vandaag is Mattheus 7:13-14 (HSV) “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 (HSV) maar de poort is nauw en de weg is smal...