"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Zwakte door teleurstelling of ontmoediging, of door niet uitgekomen verwachtingen, of omdat God jou heeft gezegd iets te doen, je doet het en het werkt niet uit… De sterk veranderende wereld en maatschappij… Wat moet je daarmee? Wel, je moet er zeker iets mee, anders zal het doorgroeien en je geloof onder druk zetten. Het…

Ik vroeg apostel Seth een paar weken geleden naar zijn inzicht over de eindtijd gebeurtenissen. Zijn antwoord was: “wat de Bijbel fluistert, moeten wij niet uitroepen”. Sommigen laten het lijken alsof alles zo glashelder is over de eindtijd. Maar waarom zijn dan op basis van overwegend dezelfde teksten, de visies zo compleet anders? Ik heb…

Ik ben Exodus aan het lezen. Het verbaast me telkens weer hoe makkelijk het volk elke keer terug verlangde naar de vleespotten in Egypte. Ze waren gewillig en bereid om terug te gaan naar de slavernij, gewoon vanwege het gemak dat er daar voor hen gezorgd werd voor eten en drinken. Slavernij, is hard werken,…

De tekst in Jeremia 29:11 wordt vaak aangehaald. De gedachten die God over ons heeft: vrede, niet onheil, hoop, toekomst. Hij spreekt hier niet alleen over een gevoel of staat van welzijn. Hij geeft hier een verklaring waarom dit jouw en mijn deel is. Jouw portie, jouw erfdeel! De vervulling van alles is namelijk… JEZUS….

Eerst even inhaken op het onderwerp ‘het Woord van God’, van vorige week en ook afgelopen zondag. Pasgeleden las ik 2 Kronieken 17:9-11 (HSV) “Zij (Levieten en priesters) gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk. 10…

Kerntekst: Hebreeën 4:12 Vorige week (en daarvoor ook al) spraken we over aanbidding dat zich uit door je te verblijden in God en God in alles te danken. Dat dit de wil is van God voor ons, in Jezus Christus. Dit zal een bijzonder belangrijke sleutel blijken te zijn in de tijden die voor ons…

Blijf bij jezelf aandringen om God eer te geven, te aanbidden. Vraag nederig de hulp van (de) Heilige Geest. Als je het vuur mist of de motivatie, vraag de Heilige Geest je te helpen. Vanuit Psalm 16 zien we ook dat als we in Gods aanwezigheid komen, vreugde begint op te borrelen. Een andere manier…

Ik ervaar de aanvuring van Heilige Geest, al weken, om heel bewust en regelmatig, dagelijks God te aanbidden. De tekst die ik me telkens voor ogen houd heb ik de laatste maanden al vaker genoemd. Uit 1 Thes. 5. “Verblijdt je altijd, bidt voortdurend, dankt onder (in) alles.” (NBG, zodat je aan de ‘t’ achter…

Jacob, de aartsvader, heeft zo’n 23 jaar geleefd in de veronderstelling dat zijn lievelingszoon Jozef dood was. Verscheurd door een wild dier. Dat hadden 10 van zijn andere zonen hem wijsgemaakt. In werkelijkheid hadden zij Jozef namelijk verkocht aan slavenhandelaren. Wat is er door deze man heengegaan toen hij ontdekte dat Jozef leefde? Opeens wordt…

Afgelopen week sprak ik spontaan, door de Heilige Geest, een andere boodschap dan voorbereid. De titel was ‘Wat mag het je kosten’. De boodschap vertrekt vanuit de gebeurtenis in de tempel, waar een weduwe haar paar laatste centen offert aan God. En Jezus ziet haar… (zie hieronder de link naar een korte clip) Jezus kijkt…

Pagina 1 van 6
1 2 3 6
Page 1 of 61 2 3 6

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: