Waar zijn je ogen opgericht?

Psalm 121 zegt dat het een goed idee is om te zien op God die de bergen en alles wat is, geschapen heeft. Het feit dat er substantie is (aarde, planten, mensen, heelal) betekent dat er eeuwigheid moet zijn. Substantie heeft ruimte en tijd nodig, anders is er geen...

De plaats van vrede

Moet je je eens voorstellen; leef je eens in: Jezus ontmoeten midden in een vuur! De drie vrienden in Daniel 3 weigerden om te buigen voor een afgodsbeeld van Nebukadnezar. De koning probeerde hen te dwingen. Diezelfde ochtend hadden de drie nog God de Almachtige...

Het hart van Jona

Vorige week sprak ik over Jona. God had me bepaald bij dit boekje, maar ik had eigenlijk geen idee waarom. Ik las het een paar keer en vroeg hem wat hij ons wil duidelijk maken. Wat er voor mij uitsprong was dat God onze houding verder op scherp wil stellen. Jona...