"Op aarde zoals het in de hemel is!"

WB60 Eer je vader en je moeder Door Paul Immanuel De Bijbel heeft het over een zeer belangrijk gebod over onze ouders: “Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u wèl gaat in het land, dat de Here, uw God, u…

WB64 God heeft ons alles gegeven Door Paul Immanuel Romeinen 8:31b-34 “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. 32 Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal een beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God?…

WB65 Door geloof krijg je de belofte Door Paul Immanuel Romeinen 8:32 “Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” Herziene Staten Vertaling Dit is de tekst van de vorige bemoediging. Het is duidelijk dat wanneer we in protestants Europa spreken…

WB66 Kerst en Adoptie Door Paul Immanuel Het nieuws dat een Nederlands Diplomatenpaar in Hong Kong een adoptiekind heeft afgestaan is zelfs tot in Canada, waar ik woon, doorgedrongen. Zeven jaar geleden werd dit toen 4 maanden jonge Zuid Koreaanse kindje, door het destijds kinderloze echtpaar geadopteerd. Inmiddels heeft het paar twee eigen kinderen. Elzevier…

WB67 Geloof en Actie Door Paul Immanuel Ons geloof is een machtig wapen in deze verloederende wereld. Johannes schrijft: “al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” (1Joh 5:5) Dit vers heeft me vaak verbaasd in het verleden. Hoe kan mijn geloof…

WB02 Identiteit -2 – Wie bent U God? Door Paul Immanuel We lazen vorige keer van Exodus 3 dat Mozes eerst de vraag stelde: “Wie ben ik”. In vers 13 stelt hij nog zo’n ontzettend belangrijke vraag: “… (als) zij mij vragen: hoe is Zijn Naam – wat moet ik hun dan antwoorden?” Simpelweg gezegd zei…

WB01 Identiteit -1- Wie Ben Ik Door Paul Immanuel Exodus 3 en 4 beschrijven hoe Mozes door God werd geroepen terug te gaan naar Egypte, waar hij eens een invloedrijke prins aan het hof van Farao was. God wilde dat Mozes Israel ging leiden naar het beloofde land. Maar leef je eens even in Mozes…

WB47 Kerst-1-God is te vertrouwen Door Paul Immanuel Kerst heeft eeuwen – en eeuwenlang de hoofdrol gespeeld…maar dat is aan het veranderen. De wereld wordt vijandiger ten opzichte van Christus en diegenen die naar Hem genoemd zijn: de Christenen (Efezen 3:15). Vooral in Amerika zien we dit, maar ook in landen als Groot Brittagne zien…

Pagina 8 van 8
1 6 7 8
Page 8 of 8 1 6 7 8

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: