"Op aarde zoals het in de hemel is!"

WB03 Identiteit -3- “….ikke….” Door Paul Immanuel Exodus 4:1 “Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen?” Stel je deze situatie nu eens voor. Natuurlijk, wat God van Mozes vroeg was geen kleinigheidje. Maar God vraagt nooit iets dat onmogelijk is. Alleen…

WB04 Identiteit -4- Ontvang vergeving en vergeef Door Paul Immanuel Ik had het sterk op mijn hart deze keer te schrijven over vergeving. Ik meen ook dat sommigen van u (opnieuw) een keuze moeten maken, om mensen te vergeven die u gekwetst hebben. We moeten, hebben we zelf gezien, voortdurend de vinger aan de pols…

WB05 Identiteit -5- Als ik in de spiegel kijk Door Paul Immanuel Ik moedig mijn knappe vrouw wel eens aan: “kijk eens in de spiegel en zeg hardop wat ik ook zie…: ‘ik ben knap’”. Als jij in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Wie zie je dan? Zie je al je gebreken? Ik…

WB16 Leven en Overvloed -2 Door Paul Immanuel Jaren geleden hoorde ik een preek, waarin de prediker vertelde over een jongeman, die van huis weggelopen was, geld had gestolen van zijn vader en het verbrast had in de grote stad aan feesten, vrouwen en drugs. De man werd uiteindelijk opgepakt en in de bak gegooid….

WB17 Goede Werken Door Paul Immanuel Efezen 2:8  “Want door genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9  niet uit werken, opdat niemand zal roemen. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft,…

WB18 God’s Woord is Waar -1- “Kom” Door Paul Immanuel Is het niet grappig dat we soms denken dat de woorden die Jezus spreekt veranderen. ‘Grappig’ is eigenlijk niet het juiste woord. Best een groot deel van de Christenen neemt het Woord van God niet serieus, of maar een beetje. Er gaan allerlei theorieën rond…

WB19 God’s Woord is Waar -2 Door Paul Immanuel Helaas moet ik het deze week wat korter houden. We staan op het punt te vertrekken naar Nederland voor meetings en om de kinderen en familie weer te zien. We zijn kei-enthousiast! Zie de bijlage met de data en plaatsen. Mail gerust als je meer info…

WB36 Volharden Door Paul Immanuel Want wij hebben volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen wat God beloofd heeft.” Parafrase van Hebreeën 10:36 En “‘Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen’. En zo, door geduld te oefenen, heeft Abraham het beloofde verkregen.” Hebreeën 6:14-15 En “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij…

WB33 Durf je te ontvangen? Door Paul Immanuel De vorige bemoediging sloten we af met een gebed waarin we tegen God zeggen dat we alles willen ontvangen wat Hij maar wil geven aan ons. Gaat het er dan alleen maar om dat God moet geven Paul? Nee, het gaat erom dat God WIL geven. God…

WB24 Pasen – Opstanding, Jezus Leeft Door Paul Immanuel Wat ben ik blij dat Jezus werkelijk, echt, absoluut, wonderbaarlijk en levensecht, lichamelijk is opgestaan. Lichamelijk? Ja, lichamelijk. Kijk maar naar de verslagen in de evangeliën, waar Jezus op diverse wijzen aantoonde dat Hij werkelijk was opgestaan uit de dood en niet zomaar een geestelijke verschijning…

Pagina 3 van 9
1 2 3 4 5 9
Page 3 of 9 1 2 3 4 5 9

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: