"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Israel had God ernstig beledigd in Exodus 32 door een gouden kalf te maken en daaraan te gaan offeren. Simpel om daar nu 3500 jaar later naar te kijken en te wijzen met onze vingers (‘laat dat na’, zegt een schrijver). Het klopt dat het wel heel openlijk en radicaal afgoderij was. Maar hoe subtiel dienen…

God is uitbundig goed. Ik moedig je aan hem te blijven prijzen en te blijven danken voor al zijn goedheid en genade. Ik werd deze week bemoedigd door deze Psalmen: Psalms 4 (HSV) “8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed…

Afgelopen zondag spraken we over de discipelen en hoe makkelijk het bij hun was om te vergeten wat Jezus gedaan had. Jezus had twee keer, duizenden gevoed met slechts een paar broden en vissen, en de discipelen hadden erbij geholpen. Jezus betrok ze bij het uitvoeren van het wonder. Ze hadden ook een zit-staking kunnen…

De afgelopen weken zijn er verschillende jonge mensen tot geloof gekomen. Met hun is nu de taak van discipelen begonnen! Laten we nooit uit het oog verliezen dat het God gaat om mensen!! God is een God van liefde. Zijn hart is gepassioneerd om het verlorene te vinden en te redden… door de grote liefdesdaad…

Mocht u overwegen Halloween te vieren of zijdelings mee te doen door die leuke Pompoenen te versieren, of wellicht uw kinderen langs de deur te laten gaan of te verkleden; mag ik u aan het denken zetten?  🙂 Dit is wat de inmiddels overleden Anton LaVey, de oprichter van satanskerk zegt: “Ik ben blij dat Christelijke ouders…

Zoals je denkt over jezelf, zo ga je je gedragen. Immers je aanvaardt dat datgene wat je over jezelf denkt waar is! De dingen die je voor jezelf voor waar aanneemt zijn de bakens, de standaarden waarnaar je leeft. Als je denkt dat je niet voor een groep mensen kunt spreken, of een stuk kunt…

Een aantal teksten hebben me beziggehouden tijdens de vakantie. Eén daarvan is de tekst in Jacobus 1:17 (HSV) “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader van de lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” Vanochtend dacht ik ineens aan een lied uit opwekking….

Toen ik eens door een moeilijke tijd ging bracht God mij bij Psalm 23 en zei mij dat die Psalm (ook) over de Hemel ging. Ik heb de Psalm helemaal doorgespit, betekenissen van de Hebreeuwse woorden opgezocht, de context van de Bijbel gebruikt. Psalm 23 spreekt over onze plaats in God, in zijn huis, in…

Een poosje geleden hoorde ik mezelf in een preek zeggen: “radicale liefde vraagt om een radicaal antwoord”, verwijzend naar het liefdesoffer van Jezus’ leven voor onze zonde, ziekte en ellende. Alleen door je leven voor hem open te stellen en aan hem te geven, en je knieën te buigen, ontvang je zijn genade. In de…

Joh. 17:25-26 (HSV) “Rechtvaardige Vader, … 26 … Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij heeft liefgehad, in hen is, en Ik in hen.” Het blijft me bezighouden deze tekst! Waar de nadruk door mensen vaak (gevoelsmatig) gelegd wordt op ‘rechtvaardig = straf als je het fout…

Pagina 2 van 11
1 2 3 4 11
Page 2 of 11 1 2 3 4 11

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: