God is eeuwig goed!

Nahum 1:7 (HSV) “De HEERE is goed,Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen (nkjv: die op Hem vertrouwen).” God is absoluut, eeuwig goed.  God is. Eeuwig, zonder begin, zonder einde. Hij is eeuwig...

Transformatie begint bij jezelf

  Ik ben Exodus aan het lezen. Het verbaast me telkens weer hoe makkelijk het volk elke keer terug verlangde naar de vleespotten in Egypte. Ze waren gewillig en bereid om terug te gaan naar de slavernij, gewoon vanwege het gemak dat er daar voor hen gezorgd werd...

Lees alsjeblieft het woord!

Kerntekst: Hebreeën 4:12 Vorige week (en daarvoor ook al) spraken we over aanbidding dat zich uit door je te verblijden in God en God in alles te danken. Dat dit de wil is van God voor ons, in Jezus Christus. Dit zal een bijzonder belangrijke sleutel blijken te zijn...