God verandert het in iets goeds

Jozef, de trouwe man van God. Jacob’s lievelingszoon, die ondanks al zijn lijden en de verwerping door zijn tien broers, en ondanks zijn slaven leven in Egypte, God trouw bleef. In karakter en geloof bleef hij wandelen om God in alles goed te vertegenwoordigen...