"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Zoals je denkt over jezelf, zo ga je je gedragen. Immers je aanvaardt dat datgene wat je over jezelf denkt waar is! De dingen die je voor jezelf voor waar aanneemt zijn de bakens, de standaarden waarnaar je leeft. Als je denkt dat je niet voor een groep mensen kunt spreken, of een stuk kunt…

Een aantal teksten hebben me beziggehouden tijdens de vakantie. Eén daarvan is de tekst in Jacobus 1:17 (HSV) “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader van de lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” Vanochtend dacht ik ineens aan een lied uit opwekking….

Toen ik eens door een moeilijke tijd ging bracht God mij bij Psalm 23 en zei mij dat die Psalm (ook) over de Hemel ging. Ik heb de Psalm helemaal doorgespit, betekenissen van de Hebreeuwse woorden opgezocht, de context van de Bijbel gebruikt. Psalm 23 spreekt over onze plaats in God, in zijn huis, in…

Een poosje geleden hoorde ik mezelf in een preek zeggen: “radicale liefde vraagt om een radicaal antwoord”, verwijzend naar het liefdesoffer van Jezus’ leven voor onze zonde, ziekte en ellende. Alleen door je leven voor hem open te stellen en aan hem te geven, en je knieën te buigen, ontvang je zijn genade. In de…

Joh. 17:25-26 (HSV) “Rechtvaardige Vader, … 26 … Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij heeft liefgehad, in hen is, en Ik in hen.” Het blijft me bezighouden deze tekst! Waar de nadruk door mensen vaak (gevoelsmatig) gelegd wordt op ‘rechtvaardig = straf als je het fout…

Joh. 17:25-26 (HSV) “Rechtvaardige Vader, … 26 … Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij heeft liefgehad, in hen is, en Ik in hen.” De Naam van de Rechtvaardige Vader verkondigen, noemen, verklaren aan al de gelovigen (vers 20) die in Hem geloven door hun woord (belijdenis)….

De Heerlijkheid van God. Heerlijkheid is Gods goedheid, en die goedheid uit zich in al Gods handelen en spreken. Het leidt tot genezingen, bevrijdingen, reddingen, herstel van traumas, verandering van steden, enz..

Geregeld moet ik glimlachen als ik Petrus bezig zie. In Markus 8 lezen we dat Petrus een hemels antwoord geeft op de vraag van Jezus, wie de discipelen denken dat hij is: “U bent de Christus, (de Zoon van de levende God – Math. 16:13-20)“.  Vervolgens vertelt Jezus de discipelen dat hij zal sterven en opgewekt…

Wat voor toestanden er ook zijn in de wereld, God is groter. Hoezeer de duivel ook rond gaat als een briesende leeuw, God is groter. Wat voor schade de crisis ook aanricht (en die is groot), God is groter. De politiek heeft geen oplossing. Geld lost het niet op, in tegendeel, veel dingen worden besloten…

Ongeveer 2 maanden geleden werd Mariette, die 80 jaar is, opgenomen in het ziekenhuis met nierproblemen. Na uitgebreide onderzoeken constateren de artsen dat één van haar nieren bijna niet meer werkt. Nierdialyse moet worden opgestart. Wij worden van haar situatie op de hoogte gebracht door haar zoon Wim. Wij beginnen onmiddellijk met bidden en proclameren voor haar…

Pagina 1 van 20
1 2 3 20
Page 1 of 201 2 3 20

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: