"Op aarde zoals het in de hemel is!"

God schiep engelen. De eerste engelen die we zien in de Bijbel zijn de cherubs in Genesis 3. Deze engelen zijn altijd daar waar God zijn woning heeft. God heeft ook engelen geschapen om de mensen die de redding van God hebben ontvangen, te dienen (Hebr. 1:14). Dat betekent dat ze altijd bij ons zijn….

Profetes Cindy Jacobs vertelde gisteren in Amsterdam dat er in Polen al meer dan 100 dagen gebeden en gevast wordt door Christenen; dat de oorlog stopt en dat de grenzen van Polen door God beschermd blijven. Ook in andere landen wordt gebeden. Ze had een dringende oproep (iets dat ze niet vaak op de manier…

Als je gevast hebt, wat doe je dan de dag dat het vasten eindigt? Niet alleen gewoon wat eten, maar vaak is dat dan van alles eten. De schade inhalen lijkt het wel. Tenminste, dat merk ik zelf:-) Of je hebt een paar weken hard gewerkt, gedisciplineerd geleefd, en dan, als het klaar is… de…

De wereld spreekt van verdraagzaamheid en verdraagzaam zijn. Deels is dat een goede boodschap in een maatschappij waren meningen en mensen tegen elkaar worden opgezet. Maar de werkelijke boodschap achter verdraagzaamheid is al jaren, en dat spitst zich nu toe, dat we niet meer mogen zeggen dat iets fout is. Je mag geen duidelijke mening hebben. Dat…

Koning Hizkia – wat een koning was hij! Hij bracht opwekking in Juda: terugkeer naar God, herstel van de aanbidding van God en de offers. Het land werd gereinigd van afgoderij en de steden versterkt. Overmachtige vijanden werden verslagen door toedoen van Hizkias geloof in een machtige God. Een krachtige profeet stond naast hem: Jesaja….

Ik ben zelf nog steeds aan het nadenken over, mediteren op het woord van afgelopen zondag. De Bijbel is het Identiteitsbewijs van Jezus Christus. Dit Boek is geschreven in een tijdsbestek van ongeveer 1447 voor Christus tot ca. 80 na Christus. Mozes schreef Genesis tot en met Deuteronomium tijdens zijn 40 jarige bediening die begon…

Vandeweek las ik deze tekst: Romeinen 15:13 (HSV) “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” Onze Vader is de God van de hoop. Hoop is de kracht die in ons werkt…

Er is een verschil tussen waarheid en wat wij voor waar aannemen. Jezus is de Waarheid, de Heilige Geest is de Geest van de waarheid en het Woord is waarheid. Pijn, trauma’s, gebeurtenissen, emoties hebben een ‘mond’ en ‘spreken’ in ons. Gedachten, conclusies, indrukken. Daarna komt er een proces op gang dat dit tot een…

We hebben moed nodig. Moed betekent niet dat je geen angst hebt. Het betekent dat je weigert om de angst je te laten tegenhouden. Omdat de meeste mensen wel een zeker angst ervaren, bijvoorbeeld om te spreken, om voor iemand te bidden, om een bediening in de kerk te doen etc., denken ze dat ze niet moedig…

Klaagliederen 3:22-23 “Het is de goedertierenheid (liefdevolle goedheid) van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!” Te midden van grote ellende schrijft Jeremia dit. Juda is in ballingschap weggevoerd, anderen zijn omgekomen en de tempel en de stad Jeruzalem liggen in…

Pagina 1 van 22
1 2 3 22
Page 1 of 221 2 3 22

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: