"Op aarde zoals het in de hemel is!"

De tekst in Jeremia 29:11 wordt vaak aangehaald. De gedachten die God over ons heeft: vrede, niet onheil, hoop, toekomst. Hij spreekt hier niet alleen over een gevoel of staat van welzijn. Hij geeft hier een verklaring waarom dit jouw en mijn deel is. Jouw portie, jouw erfdeel! De vervulling van alles is namelijk… JEZUS….

Eerst even inhaken op het onderwerp ‘het Woord van God’, van vorige week en ook afgelopen zondag. Pasgeleden las ik 2 Kronieken 17:9-11 (HSV) “Zij (Levieten en priesters) gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk. 10…

Kerntekst: Hebreeën 4:12 Vorige week (en daarvoor ook al) spraken we over aanbidding dat zich uit door je te verblijden in God en God in alles te danken. Dat dit de wil is van God voor ons, in Jezus Christus. Dit zal een bijzonder belangrijke sleutel blijken te zijn in de tijden die voor ons…

Blijf bij jezelf aandringen om God eer te geven, te aanbidden. Vraag nederig de hulp van (de) Heilige Geest. Als je het vuur mist of de motivatie, vraag de Heilige Geest je te helpen. Vanuit Psalm 16 zien we ook dat als we in Gods aanwezigheid komen, vreugde begint op te borrelen. Een andere manier…

Jacob, de aartsvader, heeft zo’n 23 jaar geleefd in de veronderstelling dat zijn lievelingszoon Jozef dood was. Verscheurd door een wild dier. Dat hadden 10 van zijn andere zonen hem wijsgemaakt. In werkelijkheid hadden zij Jozef namelijk verkocht aan slavenhandelaren. Wat is er door deze man heengegaan toen hij ontdekte dat Jozef leefde? Opeens wordt…

Afgelopen week sprak ik spontaan, door de Heilige Geest, een andere boodschap dan voorbereid. De titel was ‘Wat mag het je kosten’. De boodschap vertrekt vanuit de gebeurtenis in de tempel, waar een weduwe haar paar laatste centen offert aan God. En Jezus ziet haar… (zie hieronder de link naar een korte clip) Jezus kijkt…

Vorige week is een plan gelanceerd in België, op het Woord dat God heeft gesproken: 24-7Belgium Kettinggebed Kerken Er is wereldwijd een dringende oproep gedaan aan de landen, dat de Christenen bidden, met als meest dringende punt: deëscalatie van de oorlog. De plannen van de vijand van de mensheid zijn een grote oorlog. Het plan van God,…

  Psalm 26:8 (HSV) “HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van Uw heerlijkheid.” Deze week liep ik rond in de zaal en las hardop een aantal psalmen als gebed naar de Heer. Ik kwam daarbij op dit vers. Onmiddellijk ontroerde me dat en ik merkte dat dit…

God schiep engelen. De eerste engelen die we zien in de Bijbel zijn de cherubs in Genesis 3. Deze engelen zijn altijd daar waar God zijn woning heeft. God heeft ook engelen geschapen om de mensen die de redding van God hebben ontvangen, te dienen (Hebr. 1:14). Dat betekent dat ze altijd bij ons zijn….

Profetes Cindy Jacobs vertelde gisteren in Amsterdam dat er in Polen al meer dan 100 dagen gebeden en gevast wordt door Christenen; dat de oorlog stopt en dat de grenzen van Polen door God beschermd blijven. Ook in andere landen wordt gebeden. Ze had een dringende oproep (iets dat ze niet vaak op de manier…

Pagina 1 van 23
1 2 3 23
Page 1 of 231 2 3 23

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: