"Op aarde zoals het in de hemel is!"

God

is altijd

goed

Belangrijke snelle links

Alive and Well CHURCH, Genk / Live Steam

Elke zondag samenkomst op de Flikbergstraat 79, Genk
of te volgen op LIVE stream.
Aanvang 16u00

LIVE STREAM op ons YouTube kanaal,

Of kijk op United7 TV,
Of op Facebook.

Alive and Well Ministries

Alive and Well Church

In 2017 zijn we gestart met Alive and Well Church in Genk, België.

Church is God als Vader, Familie, Nieuw Leven, Wonderen, Echtheid. Het gaat Jezus om jou. Alles is gebouwd op Jezus Christus en zijn liefdesoffer: zíjn leven voor het jouwe. God is altijd goed.

Oogsten

Training Jezus’ getuigen zijn, ‘Start’ groep, zending, transformatie stad, uitleg evangelie.

De belangrijkste opdracht van Jezus is om getuigen te zijn en mensen weer terug te brengen bij hun Schepper, bij God die altijd goed is!

Genezen

Genezingsschool, Reizen, Genezingsdiensten, Onderwijs & CD’s, Bijbel-CD’s, Online preken, Getuigenissen.

Het is een grote passie van Jezus om mensen te genezen, ziel en lichaam, te bevrijden van angsten, verslavigen, depressies en meer. Wij trainen gelovigen om als ‘doktersassistent’ van Jezus de Dokter, zieken handen op te leggen.

Toerusten

Scholen, Trainingen, Studieavonden, Paul’s Boeken, Opbouwende preken, Onderwijs.

Doel: helpen jou te laten zien wie God is en hoe hij jou ziet (identiteit); jou helpen groeien tot volwassenheid in Jezus; trainen hoe te dienen en hoe de tekenen en genezingen van Jezus jou volgen.

GENK - Alive and Well School met Profeet David McDonald

Meer info en registratie: www.alive-and-well.org/reg

Welkom!!

Weet je dat God super enthousiast is over jou. Er is altijd hoop. Er is altijd een oplossing. Dit zeggen we uit ervaring. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen.

Paul Immanuel en Annick Rooda en Team

Ben je nieuw op de site? Onderaan deze page stellen we onszelf voor!

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Elke week een bemoedigend woord, een Podcast, en meer.

Laatste Preek

Annick Rooda - 15 september 2019

Hoe God het onmogelijke kan herstellen

Annick deelt stukken over haar dramatische verleden om te laten zien hoe God het onmogelijke kan herstellen. Het is zo mooi te horen hoe ze dit in integriteit doet, waarbij ze voortdurend naar de goede Vader wijst en bevestigd dat zijn liefde een wonder kan doen in onmogelijke situaties.

 

Meer berichten

Powered by Series Engine

Meer preken

Getuigenissen

Ik wil getuigen dat God mij genezen en bevrijd heeft van 15 jaar stemmen in…

Ha Paul, Terug denkend aan onze ontmoeting de dag waarop je ging bidden tegen de…

Klik hieronder om het getuigenis van David (uit België) te horen. Zijn schouder zat al…

Pauls Blog

Eerst even inhaken op het onderwerp ‘het Woord van God’, van vorige week en ook afgelopen zondag. Pasgeleden las ik 2 Kronieken 17:9-11 (HSV)
“Zij (Levieten en priesters) gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk. 10 TOEN kwam grote vrees voor de HEERE over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Josafat streden. 11 Sommigen van de Filistijnen brachten Josafat geschenken en geld als schatting. Zelfs de Arabieren brachten hem kleinvee: zevenduizend zevenhonderd rammen en zevenduizend zevenhonderd bokken.”
Wat is mijn punt? Goede vraag. Hier werd in Juda onderwezen en hardop voorgelezen uit het Woord van God. Dat zette in de onzienlijke wereld, de geestelijke wereld zo’n kracht vrij, dat er grote vrees voor de HEER, de God van de Bijbel, op de volken rondom Juda viel!!
Wow! Ik heb dit nooit eerder zo gezien, maar wat een bemoediging en vreugde om te zien wat voor een kracht er ligt in het Woord van God. Hoeveel temeer nog wanneer we de Woorden van Jezus, die Geest en Leven zijn, hardop voorlezen, proclameren, uitspreken, onderwijzen!! Doe het en ervaar het effect in je leven en om je heen. Lees de verzen hierboven nog eens en laat het op je inwerken.

Alive and Well Agenda

Elkaar voorstellen 🙂

Wie is Jezus?

Hij is Jezus Christus, Gods zoon Diegene en Enige die mensen redt voor de eeuwigheid, en die de zieken die naar Hem komen geneest en bevrijdt van alle boze geesten. Hij is het die armoede verbreekt en relaties herstelt.

Wie zijn wij?

Wij, Paul Immanuël en Annick Rooda
zijn medearbeiders voor Jezus met deze grote opdracht:

“Ga heen en doe hetzelfde als Jezus deed
en nog grotere dingen, in Zijn kracht
en Zijn Naam.”
(naar Johannes 14:12)

Wie ben jij?

Als je Jezus als Vriend en Redder in je leven hebt: een zoon/dochter van de allerhoogste God en vader. We willen je verder helpen, toerusten en herstel brengen.

Ontmoet Jezus

Als je Jezus nog niet kent als Vriend en Redder: je bent een fantastisch persoon, geschapen door God, klaar en welkom om bij God als Vader thuis te komen. Hij heeft een plan voor je leven. Geef niet op. Leef!

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: