"Op aarde zoals het in de hemel is!"

God

is altijd

goed

Belangrijke snelle links

Alive and Well CHURCH, Genk / Live Steam

Elke zondag samenkomst op de Flikbergstraat 79, Genk
of te volgen op LIVE stream.
Aanvang 16u00

LIVE STREAM op ons YouTube kanaal,

Of kijk op United7 TV,
Of op Facebook.

Alive and Well Ministries

Alive and Well Church

In 2017 zijn we gestart met Alive and Well Church in Genk, België.

Church is God als Vader, Familie, Nieuw Leven, Wonderen, Echtheid. Het gaat Jezus om jou. Alles is gebouwd op Jezus Christus en zijn liefdesoffer: zíjn leven voor het jouwe. God is altijd goed.

Oogsten

Training Jezus’ getuigen zijn, ‘Start’ groep, zending, transformatie stad, uitleg evangelie.

De belangrijkste opdracht van Jezus is om getuigen te zijn en mensen weer terug te brengen bij hun Schepper, bij God die altijd goed is!

Genezen

Genezingsschool, Reizen, Genezingsdiensten, Onderwijs & CD’s, Bijbel-CD’s, Online preken, Getuigenissen.

Het is een grote passie van Jezus om mensen te genezen, ziel en lichaam, te bevrijden van angsten, verslavigen, depressies en meer. Wij trainen gelovigen om als ‘doktersassistent’ van Jezus de Dokter, zieken handen op te leggen.

Toerusten

Scholen, Trainingen, Studieavonden, Paul’s Boeken, Opbouwende preken, Onderwijs.

Doel: helpen jou te laten zien wie God is en hoe hij jou ziet (identiteit); jou helpen groeien tot volwassenheid in Jezus; trainen hoe te dienen en hoe de tekenen en genezingen van Jezus jou volgen.

Welkom!!

Weet je dat God super enthousiast is over jou. Er is altijd hoop. Er is altijd een oplossing. Dit zeggen we uit ervaring. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen.

Paul Immanuel en Annick Rooda en Team

Ben je nieuw op de site? Onderaan deze page stellen we onszelf voor!

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Elke week een bemoedigend woord, een Podcast, en meer.

Laatste Preek

Powered by Series Engine

Meer preken

Getuigenissen

Ik wil getuigen dat God mij genezen en bevrijd heeft van 15 jaar stemmen in…

Ha Paul, Terug denkend aan onze ontmoeting de dag waarop je ging bidden tegen de…

Klik hieronder om het getuigenis van David (uit België) te horen. Zijn schouder zat al…

Pauls Blog

Zwakte door teleurstelling of ontmoediging, of door niet uitgekomen verwachtingen, of omdat God jou heeft gezegd iets te doen, je doet het en het werkt niet uit… De sterk veranderende wereld en maatschappij… Wat moet je daarmee?
Wel, je moet er zeker iets mee, anders zal het doorgroeien en je geloof onder druk zetten. Het kan doorgroeien in een aanklacht tegen God en sterk verminderd geloof.

Zwakte is deel van ons leven of we dat nu wel of niet fijn vinden of theologisch juist, het maakt niet uit. De grootste op aarde na Jezus, wat mij betreft, was Paulus de apostel. En zelfs hij ging zover om te roemen in zwakte (2 Cor. 12:1vv). En dat was niet, zoals er wel geleerd wordt, ziekte. (Begrijp me goed, als je door ziekte zwak bent, God is daar voor je, maar hij zegt niet: ‘ik wil je niet genezen, omdat mijn kracht in jouw ziekte pas ten volle zal werken’.) Paulus’ zwakte lag ondermeer in de onophoudelijke vervolgingen en weerstand tegen zijn bediening, vooral van zijn volksgenoten. Maar ook, denk ik, de worsteling van de herinneringen aan de ernstige vervolgingen die hij deed van de Christenen, waardoor velen stierven. Inclusief vrouwen en kinderen.

Gods antwoord aan Paulus is dan dit: ‘Paulus, mijn genade is genoeg voor jou en mijn kracht zal pas ten volle in jou werkzaam zijn en zichtbaar zijn als je zwak bent’ (vers 9). En dan zegt Paulus: (HSV) “Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”.

We gaan allemaal door zwakte heen. We hebben allemaal onze beperkingen. De één heeft dit, de ander dat. Maar dan mogen we juist verwachten dat die kracht van God ten volle zichtbaar en werkbaar wordt. Blijkbaar, zoals we lazen, is zwakte één van de twee componenten voor een zichtbare werking van Gods kracht: kracht voor geestelijk leiderschap, genezingen, reddingen, bevrijdingen, mensen helpen en vrijzetten in hun trauma’s, maatschappelijk invloed ten goede, missie, etc. Het is niet door eigen kracht of inspanningen, maar door mijn Geest, zegt de Heer.

Steeds meer mogen wij ons richten op de hulp van Heilige Geest in ons, Jezus in ons, in de strijd die je hebt met karakteruitdagingen, gebeurtenissen om je heen, ontmoediging, drukte, vervolging, je bediening enz. Je zegt dan: ‘Heer hier ben ik, gebruik mij, doe het maar door uw kracht en Geest, want ik kan het niet en mijn resultaten zijn heel beperkt’. Of als je weer ergens de mist in gaat in je karakter of in je handelen, en je bent ontmoedigd: ‘Vader in deze frustratie, deze zwakte, nodig ik u uit om nu te komen en mij te sterken en te herstellen van binnen’.

Dus waar je ook doorheen gaat of wat jou ook aanvliegt en intimideert in hoe dingen gaan in de wereld:
‘Heer in deze zwakte ben ik sterk, door uw Geest en genade’. 

Lieve groet,

Paul Immanuel en Annick Rooda

Alive and Well Agenda

Elkaar voorstellen 🙂

Wie is Jezus?

Hij is Jezus Christus, Gods zoon Diegene en Enige die mensen redt voor de eeuwigheid, en die de zieken die naar Hem komen geneest en bevrijdt van alle boze geesten. Hij is het die armoede verbreekt en relaties herstelt.

Wie zijn wij?

Wij, Paul Immanuël en Annick Rooda
zijn medearbeiders voor Jezus met deze grote opdracht:

“Ga heen en doe hetzelfde als Jezus deed
en nog grotere dingen, in Zijn kracht
en Zijn Naam.”
(naar Johannes 14:12)

Wie ben jij?

Als je Jezus als Vriend en Redder in je leven hebt: een zoon/dochter van de allerhoogste God en vader. We willen je verder helpen, toerusten en herstel brengen.

Ontmoet Jezus

Als je Jezus nog niet kent als Vriend en Redder: je bent een fantastisch persoon, geschapen door God, klaar en welkom om bij God als Vader thuis te komen. Hij heeft een plan voor je leven. Geef niet op. Leef!

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: