"Op aarde zoals het in de hemel is!"

GOD

IS ALTIJD

GOED!

Belangrijke snelle links

Alive and Well CHURCH, Genk / Live Steam

Elke zondag LIVE stream om 16u00
of te gast op de Flikbergstraat 79, Genk.

Onze wekelijkse samenkomst LIVE op ons YouTube kanaal,

Ook te zien op United7 On Demand Website, Annick’s Facebook.

Alive and Well Ministries

Alive and Well Church

In 2017 zijn we gestart met Alive and Well Church in Genk, België.

Church is God als Vader, Familie, Nieuw Leven, Wonderen, Echtheid. Het gaat Jezus om jou. Alles is gebouwd op Jezus Christus en zijn liefdesoffer: zíjn leven voor het jouwe. God is altijd goed.

Oogsten

Training Jezus’ getuigen zijn, ‘Start’ groep, zending, transformatie stad, uitleg evangelie.

De belangrijkste opdracht van Jezus is om getuigen te zijn en mensen weer terug te brengen bij hun Schepper, bij God die altijd goed is!

Genezen

Genezingsschool, Reizen, Genezingsdiensten, Onderwijs & CD’s, Bijbel-CD’s, Online preken, Getuigenissen.

Het is een grote passie van Jezus om mensen te genezen, ziel en lichaam, te bevrijden van angsten, verslavigen, depressies en meer. Wij trainen gelovigen om als ‘doktersassistent’ van Jezus de Dokter, zieken handen op te leggen.

Toerusten

Scholen, Trainingen, Studieavonden, Paul’s Boeken, Opbouwende preken, Onderwijs.

Doel: helpen jou te laten zien wie God is en hoe hij jou ziet (identiteit); jou helpen groeien tot volwassenheid in Jezus; trainen hoe te dienen en hoe de tekenen en genezingen van Jezus jou volgen.

GENK - Alive and Well School i.s.m. Destined to Reign

Meer info en registratie: www.alive-and-well.org/reg

Welkom!!

Weet je dat God super enthousiast is over jou. Er is altijd hoop. Er is altijd een oplossing. Dit zeggen we uit ervaring. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen.

Paul Immanuel en Annick Rooda en Team

Ben je nieuw op de site? Onderaan deze page stellen we onszelf voor!

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Elke week een bemoedigend woord, een Podcast, en meer.

Laatste Preek

Powered by Series Engine

Meer preken

Getuigenissen

Ik wil getuigen dat God mij genezen en bevrijd heeft van 15 jaar stemmen in…

Ha Paul, Terug denkend aan onze ontmoeting de dag waarop je ging bidden tegen de…

Klik hieronder om het getuigenis van David (uit België) te horen. Zijn schouder zat al…

Pauls Blog

God schiep engelen. De eerste engelen die we zien in de Bijbel zijn de cherubs in Genesis 3. Deze engelen zijn altijd daar waar God zijn woning heeft.
God heeft ook engelen geschapen om de mensen die de redding van God hebben ontvangen, te dienen (Hebr. 1:14). Dat betekent dat ze altijd bij ons zijn. In Psalm 91 staat hoe God zijn engelen (meervoud, is dus minstens 2) over ons geboden heeft om ons te beschermen op de wegen die we gaan, en om ons op handen te dragen zodat we onze voeten niet tegen een steen zullen stoten.
In Psalm 103:20-21 horen we David de engelen gebieden om de Heer te zegenen en te prijzen. De Bijbel leert ons niet dat wij engelen van alles kunnen gebieden te doen. Wat we wel zien is dat David ze dus gebiedt God te zegenen en prijzen. Zelfs al Gods werken wordt geboden tot eer van God te zijn volgens vers 22!!
Jaren geleden vroeg ik God waarom hij ook nog engelen heeft geschapen, als Jezus en de Vader en de Heilige geest eigenlijk meer dan genoeg zijn voor ons. Toen zei God: ‘Gewoon, omdat ik het zo wilde’. Later begon ik steeds meer te begrijpen hoe die engelen met ons samenwerken zodat Gods plannen uitgevoerd worden. Hoe werkt dat dan?
Zoek die verzen 20-21 nog eens op. Engelen volvoeren God’s Woord. De Bijbel is God’s Woord. De waarheid die daar in staat zullen ze uitvoeren. Maar ook luisteren ze naar de klank van God’s stem. Wanneer wij woorden verklaren, proclameren, die klinken zoals God spreekt, dan komen engelen in actie. Zo zijn ze geschapen.
We weten dat er oorlog is in het oosten. We weten dat God die oorlog en het onschuldig bloedvergieten haat. Wanneer wij dit beginnen te verklaren: ‘In Jezus’ naam, ik gebied deze oorlog te stoppen; in Jezus’ naam dit onschuldig bloed vergieten moet stoppen’, dan is dat als brandstof voor engelen om in actie te komen. Het is als een gebod om mee te strijden aan het volbrengen van dat gebed! Niet overtuigd? Lees Daniël 10 nog eens, waarover we pasgeleden schreven.
Blijf waarheid proclameren over de dingen in jouw dagelijkse leven! Blijf ook waarheid spreken en proclameren over de oorlog in de Oekraïne. God wil iets machtigs doen. De vijand van de mens wil dat blokkeren, en dat gaat niet gebeuren. Maar we moeten actief bidden. En, zoals we ook hebben geschreven en gesproken, vasten!

Lieve groet,
Paul Immanuel en Annick Rooda

Alive and Well Agenda

Elkaar voorstellen 🙂

Wie is Jezus?

Hij is Jezus Christus, Gods zoon Diegene en Enige die mensen redt voor de eeuwigheid, en die de zieken die naar Hem komen geneest en bevrijdt van alle boze geesten. Hij is het die armoede verbreekt en relaties herstelt.

Wie zijn wij?

Wij, Paul Immanuël en Annick Rooda
zijn medearbeiders voor Jezus met deze grote opdracht:

“Ga heen en doe hetzelfde als Jezus deed
en nog grotere dingen, in Zijn kracht
en Zijn Naam.”
(naar Johannes 14:12)

Wie ben jij?

Als je Jezus als Vriend en Redder in je leven hebt: een zoon/dochter van de allerhoogste God en vader. We willen je verder helpen, toerusten en herstel brengen.

Ontmoet Jezus

Als je Jezus nog niet kent als Vriend en Redder: je bent een fantastisch persoon, geschapen door God, klaar en welkom om bij God als Vader thuis te komen. Hij heeft een plan voor je leven. Geef niet op. Leef!

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: