"Op aarde zoals het in de hemel is!"

God

is altijd

goed

Belangrijke snelle links

Alive and Well CHURCH, Genk / Live Steam

Elke zondag samenkomst op de Flikbergstraat 79, Genk
of te volgen op LIVE stream.
Aanvang 16u00

LIVE STREAM op ons YouTube kanaal,

Of kijk op United7 TV,
Of op Facebook.

Alive and Well Ministries

Alive and Well Church

In 2017 zijn we gestart met Alive and Well Church in Genk, België.

Church is God als Vader, Familie, Nieuw Leven, Wonderen, Echtheid. Het gaat Jezus om jou. Alles is gebouwd op Jezus Christus en zijn liefdesoffer: zíjn leven voor het jouwe. God is altijd goed.

Oogsten

Training Jezus’ getuigen zijn, ‘Start’ groep, zending, transformatie stad, uitleg evangelie.

De belangrijkste opdracht van Jezus is om getuigen te zijn en mensen weer terug te brengen bij hun Schepper, bij God die altijd goed is!

Genezen

Genezingsschool, Reizen, Genezingsdiensten, Onderwijs & CD’s, Bijbel-CD’s, Online preken, Getuigenissen.

Het is een grote passie van Jezus om mensen te genezen, ziel en lichaam, te bevrijden van angsten, verslavigen, depressies en meer. Wij trainen gelovigen om als ‘doktersassistent’ van Jezus de Dokter, zieken handen op te leggen.

Toerusten

Scholen, Trainingen, Studieavonden, Paul’s Boeken, Opbouwende preken, Onderwijs.

Doel: helpen jou te laten zien wie God is en hoe hij jou ziet (identiteit); jou helpen groeien tot volwassenheid in Jezus; trainen hoe te dienen en hoe de tekenen en genezingen van Jezus jou volgen.

GENK - Alive and Well School met Profeet David McDonald

Meer info en registratie: www.alive-and-well.org/reg

Welkom!!

Weet je dat God super enthousiast is over jou. Er is altijd hoop. Er is altijd een oplossing. Dit zeggen we uit ervaring. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen.

Paul Immanuel en Annick Rooda en Team

Ben je nieuw op de site? Onderaan deze page stellen we onszelf voor!

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Elke week een bemoedigend woord, een Podcast, en meer.

Laatste Preek

Paul Immanuel Rooda - 8 mei 2022

voor alle meisjes, vrouwen, moeders en grootmoeders - moederdag 2022

Een prachtige openbaring voor alle meisjes, vrouwen, moeders en grootmoeders. God is zó goed…

 

Meer berichten

Powered by Series Engine

Meer preken

Getuigenissen

Ik wil getuigen dat God mij genezen en bevrijd heeft van 15 jaar stemmen in…

Ha Paul, Terug denkend aan onze ontmoeting de dag waarop je ging bidden tegen de…

Klik hieronder om het getuigenis van David (uit België) te horen. Zijn schouder zat al…

Pauls Blog

De tekst in Jeremia 29:11 wordt vaak aangehaald. De gedachten die God over ons heeft: vrede, niet onheil, hoop, toekomst.
Hij spreekt hier niet alleen over een gevoel of staat van welzijn. Hij geeft hier een verklaring waarom dit jouw en mijn deel is. Jouw portie, jouw erfdeel!
De vervulling van alles is namelijk… JEZUS.
De Bijbel laat duidelijk zien dat Jezus de Vredevorst is, de God van de vrede.
Het Woord toont ook dat Jezus in ons de hoop op heerlijkheid is (Col. 1:27). Hij is onze toekomst, nu al. Hij is zonder tijd, de eerste en de laatste, de alpha en de omega. Hij IS. Geen begin en geen einde, zonder tijd, eeuwig. En die Jezus zelf leeft en woont in jou en mij.
Als hij IS en geen einde heeft en in ons woont dan woont de TOEKOMST zelf in ons.
Mijn toekomst is niet wat er misschien zal gebeuren. Want ja, wie kent, behalve God, met zekerheid de toekomst op aarde?
Mijn toekomst is Jezus en hij is nu. Mijn toekomst woont in mij. De enige echte, vaststaande hoop, de enige echte vrede… zijn naam is Jezus, en die woont in mij.
Dat zijn ondermeer de gedachten die God koestert over ons.
Alles wat God wil geven en beschikbaar heeft voor ons, voor de eeuwigheid, is een Persoon: Jezus! En hijzelf en Heilige Geest.

Psalmen 73:26 (HSV) “Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn (erf)deel.”
Voor eeuwig is Jezus je erfdeel. Richt je ogen dan vast op Jezus, zodat je niet door matheid van ziel verslapt (Hebr. 12:3).

Alive and Well Agenda

Elkaar voorstellen 🙂

Wie is Jezus?

Hij is Jezus Christus, Gods zoon Diegene en Enige die mensen redt voor de eeuwigheid, en die de zieken die naar Hem komen geneest en bevrijdt van alle boze geesten. Hij is het die armoede verbreekt en relaties herstelt.

Wie zijn wij?

Wij, Paul Immanuël en Annick Rooda
zijn medearbeiders voor Jezus met deze grote opdracht:

“Ga heen en doe hetzelfde als Jezus deed
en nog grotere dingen, in Zijn kracht
en Zijn Naam.”
(naar Johannes 14:12)

Wie ben jij?

Als je Jezus als Vriend en Redder in je leven hebt: een zoon/dochter van de allerhoogste God en vader. We willen je verder helpen, toerusten en herstel brengen.

Ontmoet Jezus

Als je Jezus nog niet kent als Vriend en Redder: je bent een fantastisch persoon, geschapen door God, klaar en welkom om bij God als Vader thuis te komen. Hij heeft een plan voor je leven. Geef niet op. Leef!

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: