"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Zwakte door teleurstelling of ontmoediging, of door niet uitgekomen verwachtingen, of omdat God jou heeft gezegd iets te doen, je doet het en het werkt niet uit… De sterk veranderende wereld en maatschappij… Wat moet je daarmee?
Wel, je moet er zeker iets mee, anders zal het doorgroeien en je geloof onder druk zetten. Het kan doorgroeien in een aanklacht tegen God en sterk verminderd geloof.

Zwakte is deel van ons leven of we dat nu wel of niet fijn vinden of theologisch juist, het maakt niet uit. De grootste op aarde na Jezus, wat mij betreft, was Paulus de apostel. En zelfs hij ging zover om te roemen in zwakte (2 Cor. 12:1vv). En dat was niet, zoals er wel geleerd wordt, ziekte. (Begrijp me goed, als je door ziekte zwak bent, God is daar voor je, maar hij zegt niet: ‘ik wil je niet genezen, omdat mijn kracht in jouw ziekte pas ten volle zal werken’.) Paulus’ zwakte lag ondermeer in de onophoudelijke vervolgingen en weerstand tegen zijn bediening, vooral van zijn volksgenoten. Maar ook, denk ik, de worsteling van de herinneringen aan de ernstige vervolgingen die hij deed van de Christenen, waardoor velen stierven. Inclusief vrouwen en kinderen.

Gods antwoord aan Paulus is dan dit: ‘Paulus, mijn genade is genoeg voor jou en mijn kracht zal pas ten volle in jou werkzaam zijn en zichtbaar zijn als je zwak bent’ (vers 9). En dan zegt Paulus: (HSV) “Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”.

We gaan allemaal door zwakte heen. We hebben allemaal onze beperkingen. De één heeft dit, de ander dat. Maar dan mogen we juist verwachten dat die kracht van God ten volle zichtbaar en werkbaar wordt. Blijkbaar, zoals we lazen, is zwakte één van de twee componenten voor een zichtbare werking van Gods kracht: kracht voor geestelijk leiderschap, genezingen, reddingen, bevrijdingen, mensen helpen en vrijzetten in hun trauma’s, maatschappelijk invloed ten goede, missie, etc. Het is niet door eigen kracht of inspanningen, maar door mijn Geest, zegt de Heer.

Steeds meer mogen wij ons richten op de hulp van Heilige Geest in ons, Jezus in ons, in de strijd die je hebt met karakteruitdagingen, gebeurtenissen om je heen, ontmoediging, drukte, vervolging, je bediening enz. Je zegt dan: ‘Heer hier ben ik, gebruik mij, doe het maar door uw kracht en Geest, want ik kan het niet en mijn resultaten zijn heel beperkt’. Of als je weer ergens de mist in gaat in je karakter of in je handelen, en je bent ontmoedigd: ‘Vader in deze frustratie, deze zwakte, nodig ik u uit om nu te komen en mij te sterken en te herstellen van binnen’.

Dus waar je ook doorheen gaat of wat jou ook aanvliegt en intimideert in hoe dingen gaan in de wereld:
‘Heer in deze zwakte ben ik sterk, door uw Geest en genade’. 

Lieve groet,

Paul Immanuel en Annick Rooda

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: