"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Ik wil getuigen dat God mij genezen en bevrijd heeft van 15 jaar stemmen in mijn hoofd. Ik gebruikte medicatie en het is ongeneeslijk volgens de dokters. Bovendien is het ook iets waar veel in mijn familie last van hebben. Er werd voor mij gebeden en ik heb zelf nog geruime tijd daarna over mezelf uitgesproken en gebeden, zoals: ‘Hogepriester Jezus ik hoor geen stemmen meer, in uw naam Jezus, ik ben daar vrij van.’ Dergelijke woorden sprak ik met geloof over mijzelf, terwijl ik nog stemmen hoorde. Op een dag was alles weg.

Tot na een poosje de stemmen weer terugkwamen. Onmiddellijk zei ik: ‘Nee, ga weg in de naam van Jezus, jij hoort hier niet, weg!!’ En het verdween weer en is weggebleven. Ik ben zo gelukkig en bij hiermee, God is zo goed.

L.V., België

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: